પંજાબી રેસીપી

1.0

પંજાબી રેસીપી એપ્લિકેશન એ ગુજરાતી ભાષામાં વિવિધ પ્રકારની પંજાબી વાનગીઓનો સંગ્રહ છે.
0/5 No votes
Version
1.0
Updated
January 17, 2021
Requirements
4.1 and up
Size
4.4M
Get it on
Google Play

Report this app

Description

પંજાબી રેસીપી એપ્લિકેશન એ ગુજરાતી ભાષામાં વિવિધ પ્રકારની પંજાબી વાનગીઓનો સંગ્રહ છે.

આ એપ્લિકેશન ઘરે પંજાબી વાનગીઓ તૈયાર કરવા માટે ખૂબ ઉપયોગી રેસીપી એપ છે.

→ પંજાબી રેસીપી એપ્લિકેશન ફિચર:
– સંપૂર્ણ ઓફલાઈન એપ્લિકેશન જેથી તમે ઇન્ટરનેટ વિના એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકો.
– સુંદર વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ ઇન્ટરફેસ.

ઘણી બધી પંજાબી વાનગીઓ છે…

→ પંજાબી રેસીપી એપ્લિકેશન શ્રેણીઓ
• શાહી પનીર
• કાજુ પનીર
• મલાઇ કોફતા
• મટર પનીર
• પિઝા બન
• નવરત્ન કોરમા
• પનીર ટીકા મસાલા
• પનીર ભુર્જી
• પનીર મખ્ખની
• ચના મસાલા
• કાજુ કોયા
• વેજિટેબલ જયપુરી
• વેજિટેબલ મખ્ખનવાલા
• પનીર કોફ્તા
• વેજીટેબલ ટિક્કા મસાલા
• કોફતા કરી
• પાલક પનીર
• દૂધીના કોફતા વીથ કાજૂ કરી
• દમ આલુ વીથ ગ્રેવી
• પનીર વેજ મસાલા
• કોફ્તા મનપસંદ
• પનીર ચીલી ભુરજી
• સરસો દા સાગ
• મલાઈ મેથી પનીર
• ભીંડી મસાલા ગ્રેવી
• તવા ભીંડી
• દિવાની વેજિટેબલ હાંડી
• પંજાબી છોલે
• આલુ બૈંગન
• પંજાબી કઢી
• પંજાબી કઢી-પકોડા
• દાલ મખની
• આલુ ટીક્કી
• પંજાબી પાંઉભાજી
• પનીર કેપ્સીકમ
• નવરત્ન કરી
• પંજાબી સમોસા
• સોયા – કૉર્ન ટિક્કી
• બનાના છોલે
• પનિર કટલેસ
• પનીર ના ભજીયા
• પનીર ચીલી
• પનીર ટિક્કા રૂમાલી
• દહીં રાઈતા
• પંજાબી મસાલો
• કાશ્મીરી પુલાવ
• નવરત્ન પુલાવ
• રેડ પૂલાવ
• શાહી લસ્સી
• મસાલા લચ્છી
• પાલકના પરોઠા
• સ્ટફ્ડ કોર્ન પરોઠાં
• રેશમી / પંજાબી પરોઠા
• આલુ પરોઠા
• નાન
• રૂમાલી રોટી
• ભતુરા રોટી

આ એક પંજાબી રેસીપી એપ છે. જે સંપૂર્ણ ઓફલાઈન અને ખુબજ સરળ એપ છે.

Images