ગુજરાતી કહેવતો

1.1

આપણે ઘણી કહેવતો વાપરીએ છીએ, જે અધૂરી છે અથવા ખોટી છે. મૂળ શબ્દો ક્યારેક જુદા હોય છે, ક્યારેક એ શબ્દો સદીઓથી ઘસાઈ ઘસાઈને આપણી પાસે આવે છે. અર્થહીન બની જાય છે અથવા અનર્થ કરે છે અથવા દ્વિતીય અર્થ કરે છે. અહીં થોડી કહેવતો લખી છે, આ 'ગુજરાતી કહેવતો' એપ માં.
0/5 No votes
Version
1.1
Updated
August 17, 2020
Requirements
4.1 and up
Size
1.9M
Get it on
Google Play

Report this app

Description

આપણે ઘણી કહેવતો વાપરીએ છીએ, જે અધૂરી છે અથવા ખોટી છે. મૂળ શબ્દો ક્યારેક જુદા હોય છે, ક્યારેક એ શબ્દો સદીઓથી ઘસાઈ ઘસાઈને આપણી પાસે આવે છે. અર્થહીન બની જાય છે અથવા અનર્થ કરે છે અથવા દ્વિતીય અર્થ કરે છે. અહીં થોડી કહેવતો લખી છે, આ ‘ગુજરાતી કહેવતો’ એપ માં.

ગુજરાતી છો તો તો ખબર હોવી જ જોઈએ ગુજરાતી કહેવતોની, અમે ઘણી બધી કહેવતો એકઠી કરીને આ એપ માં સમાવિષ્ટ કરિયો છે. અને દોસ્તો અમારી આ એપ પસંદ આવે તો તમારા દોસ્તો & ફ્મેલી સાથે અવસ્ય લીનક શેર કરો, જેથી તેને પણ લાભ મળે.

What's new

Bug Fix

Images